نویسنده = ناصر وثوقی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی و ساخت سامانه دوکاناله‌ی جمع‌آوری اطلاعات فرایندهای تصادفی بر مبنای FPGA

دوره 36، جلد 72، تابستان 1394، صفحه 29-38

محمد ارکانی؛ حسین خلفی؛ ناصر وثوقی؛ صمد خاکشورنیا