نویسنده = محمد میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 99-107

شهرزاد فضلی؛ محمد میرزایی؛ طیب کاکاوند؛ علی ستاری؛ محمد رحیمی؛ زهره عبدی


2. طراحی هدف و امکان‌سنجی تولید I123 از طریق واکنش I123 (Xe (p, x124

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 89-95

محمد اسلامی؛ طیب کاکاوند؛ محمد میرزایی