نویسنده = مهرداد بهزادی
تعداد مقالات: 3
1. سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناسی و ژئوشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

غلامرضا میرزابابائی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد قنادی مراغه


2. سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی

دوره 40، جلد88، تابستان 1398، صفحه 100-107

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ مهرداد بهزادی؛ محمد قنادی مراغه


3. مطالعه و بررسی کانی‌سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه‌ی معدنی بافق، منطقه‌ی ایران مرکزی

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 66-80

خالق خشنودی؛ محمد یزدی؛ محمد قنادی‌مراغه؛ مهرداد بهزادی