نویسنده = صمد خاکشورنیا
تعداد مقالات: 6
1. ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 1-12

احسان بوستانی؛ صمد خاکشورنیا؛ ابراهیم عابدی


5. اثرلایه ای شدن حرارتی بر آهنگ انتقال جرم سیال در کانال عمودی گرم

دوره 19، جلد 19، بهار 1378، صفحه 45-50

صمد خاکشورنیا؛ ابوالقاسم زارع شحنه


6. اثر وشکسانی وهدایت حرارتی پلاسما در میرائی امواج MHD

دوره 11، جلد 10، بهار 1370، صفحه 57-65

محمود صالحی؛ صمد خاکشورنیا