نویسنده = رامین یاوری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی ماده هیبریدی سنتز شده حاوی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15 کروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

رامین یاوری؛ حسن آقایان؛ حسین قاسمی مبتکر؛ طاهر یوسفی


2. سنتز نانوساختار های سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1398

طاهر یوسفی؛ رامین یاوری؛ محمد قنادی مراغه؛ سید جواد احمدی؛ هادی ملک محمدی