نویسنده = محمد امین امیرخانی دهکردی
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه ی دز نمونه ی برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتابنده ی راکتور تحقیقاتی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمد امین امیرخانی دهکردی؛ مصطفی حسن زاده؛ محسن اسدی اسدآباد1؛ سید محمد میروکیلی


2. بررسی نوترونی هدف‌های تلاشی شکافت‌پذیر در سیستم‌های واداشته با شتاب‌دهنده

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 13-23

محمد امین امیرخانی دهکردی؛ مصطفی حسن‌زاده