نویسنده = رفیع‌علی رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای UO2

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 90-99

رفیع‌علی رحیمی؛ مژگان ایروانی؛ محمد محمدی‌فر