نویسنده = سمیه رسولی گرمارودی
تعداد مقالات: 5
1. جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 47-52

عبدالرضا نیلچی؛ سمیه رسولی گرمارودی؛ فاطمه صیدی


2. استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 23-26

عبدالرضا نیلچی؛ طاهره شریعتی‌دهاقان؛ سمیه رسولی گرمارودی


3. جذب یون‌های اورانیم (VI) و توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تبادل‌گر یونی 2SnO

دوره 33، جلد 60، تابستان 1391، صفحه 15-21

عبدالرضا نیلچی؛ سمیه رسولی گرمارودی؛ طاهره شریعتی دهاقان


4. جذب رادیونوکلیدهای Sr90، La140 و Co60 بر روی مبادله‌کننده‌های یونی معدنی سنتزی

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 56-62

عبدالرضا نیلچی؛ محمدرضا حاج محمدی؛ سمیه رسولی گرمارودی


5. سنتز و بررسی خصوصیات تبادلی سریوم اکسید هیدراته برای کاتیون‌های 140Ba، 90Sr تعیین ضریب توزیع کاتیون‌های 152Eu و 134Cs

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 19-23

عبدالرضا نیلچی؛ غلامرضا ابوالحسنلو؛ محمدرضا یافتیان؛ سمیه رسولی گرمارودی