نویسنده = مهران طاهری
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 17-22

سیدمهدی حسینی پویا؛ مهران طاهری؛ فرزانه ترابی نبیل؛ مجتبی شمسایی ظفرقندی


2. اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 26-32

رضا فقیهی؛ سیمین مهدی‌زاده؛ منصور جعفری‌زاده؛ صدیقه سینا؛ مهدی زه‌تابان؛ مهران طاهری