نویسنده = هادی حمیدیان
تعداد مقالات: 2
1. بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 5 ساغند

دوره 33، جلد 62، زمستان 1391، صفحه 47-58

سعید علمدار میلانی؛ هادی حمیدیان؛ بهرام رضایی


2. پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 44-48

سعید علمدار میلانی؛ هادی حمیدیان