نویسنده = ژاله صادق‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پارامترهای فیزیکی رآکتور زیربحرانی آب سبک برپایه‌ی نتایج تجربی و محاسباتی

دوره 33، جلد 60، تابستان 1391، صفحه 55-60

نورا نصیری مفخم؛ زهرا نصرآزادانی؛ ژاله صادق‌زاده