کلیدواژه‌ها = اورانیم (VI)
تعداد مقالات: 4
2. غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان

دوره 38، جلد 82، زمستان 1396، صفحه 45-57

هژبر صحبت زاده لنبر؛ علیرضا کشتکار؛ جابر صفدری؛ فائزه فاطمی اردستانی؛ مرتضی قاسمی ترک آباد


4. جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 47-52

عبدالرضا نیلچی؛ سمیه رسولی گرمارودی؛ فاطمه صیدی