کلیدواژه‌ها = خلوص شیمیایی
تعداد مقالات: 1
1. مشخصه‌یابی مولد 68Ge/68Ga و کنترل کیفی محصول شویش آن

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 81-89

سمانه ذوالقدری؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف‌نیا؛ علی بهرامی‌سامانی