کلیدواژه‌ها = جوش لیرزی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 11-20

هدیه پازکیان؛ سارا صفایی؛ حسین امیری؛ محمود ملاباشی