کلیدواژه‌ها = کلیدواژه­ها: دام یون چار قطبی
تعداد مقالات: 1
1. آنتروپی ذرات محصور شده در یک دام یون چار قطبی

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 82-88

الهه اویسی؛ سعید نوری