کلیدواژه‌ها = محلول‌های آبی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش تاگوچی

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 18-28

علیرضا کشتکار؛ فاضل ضحاکی‌فر؛ امیرسعید شیرانی؛ ادیب ظاهری


2. حذف جذبی و بازیابی اورانیم (VI) از محلول‌های آبی تک جزیی به وسیله‌ی تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانو ذرات منیتیت

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 49-62

سعید علمدار میلانی؛ برهان رهنمای مقدم؛ احمد خدادادی دربان


3. حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 78-83

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ حسین فقیهیان؛ محمدرضا عبدی؛ حمیدرضا شکور؛ رضا جعفری


4. جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 47-52

عبدالرضا نیلچی؛ سمیه رسولی گرمارودی؛ فاطمه صیدی