کلیدواژه‌ها = پلاسمای کانونی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول

دوره 39، جلد 83، بهار 1397، صفحه 23-29

محمد امیر حمزه تفرشی؛ داریوش رستمی‌فرد؛ علی نصیری


3. تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی نوع مَدِر بر انرژی پرتو ایکس سخت

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 41-48

محمدامیر حمزه تفرشی؛ داریوش رستمی‌فرد؛ علی نصیری؛ تانیا داوری مهابادی


6. بررسی تجربی مشخصه‌های گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 1-8

بابک شیرانی؛ فریدون عباسی دوانی


7. کاربرد تبدیل‌های فوریه و موجک در کاستن نوفه داده‌های غیرمتعارف

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 39-43

محمدامیرحمزه تفرشی؛ یحیی صادقی