کلیدواژه‌ها = ستون گرمایی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 9-18

امین داوری؛ سید محمد میروکیلی؛ ابراهیم عابدی؛ سید مجتبی سادات اشکور


2. بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 1-9

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ مجید شهریاری؛ حسین خلفی؛ محمدحسن زحمتکش