تعداد مقالات: 892
651. Study of Geometrical-Dependence of Glow Discharge on Gain Coefficient in a TE-N2 Laser

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 46-50

A Hariri؛ S Ghoreyshi؛ K Rahimian


655. کاربرد تبدیل‌های فوریه و موجک در کاستن نوفه داده‌های غیرمتعارف

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 39-43

محمدامیرحمزه تفرشی؛ یحیی صادقی


656. بررسی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کلرید در زیرکونیوم به ‌روشهای کدورت‌سنجی و نفلو‌متری

دوره 26، جلد 36، بهار 1385، صفحه 49-54

محمد بنی نجاریان؛ محسن روان بد؛ مسعود آقاحسینی


658. سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 53-56

عبدالرضا سلیمانیان؛ آنیتا عالیپور؛ مصطفی غفوری


659. Screening of Marine Algae of Oman Gulf for Biosorption of Cobalt

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 49-53

S.T Dalir؛ H Ghafourian؛ H Ghods؛ Y Asef؛ M.H Sahafipour؛ B.M Gharanjik؛ R Jalali-Rad


660. طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30

دوره 24، جلد 32، تابستان 1383، صفحه 49-54

پژمان روشن فرزاد؛ محمدتقی بحرینی طوسی؛ حسین آفریده؛ مهشید ثابت


662. بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 47-50

محمدحسن ملاح؛ فرید اصغری زاده؛ سیدمحمدکاظم کمالی


663. Novel Method for Stripping of Molybdenum (VI) after its Extraction with Cyanex 301

دوره 24، جلد30، زمستان 1382، صفحه 57-63

K Saberian؛ M Ghannadi Maraghe


664. فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 55-58

فاطمه ماه منیر شهر تاش


666. کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 55-61

مهدی مردانیان؛ محمود قرآن نویس؛ سیدضیاء طاهری


668. تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌

دوره 22، جلد 25، پاییز 1381، صفحه 61-67

حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ بهنام ناصریان خیابانی؛ فرامرز مجد؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان؛ مهدی مین باشی


669. اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 65-68

فرید اصغری زاده؛ محمدحسن ملاح؛ سیدمحمدکاظم کمالی؛ محمدمهدی امیدی


670. بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 69-75

فرحناز معتمدی؛ ملومک ابهری؛ هادی فتح اللهی؛ کوروش اربابی


671. جداسازی اورانیم از سنگ معدن لیچ شده به روش (رزین در دوغاب)

دوره 21، جلد 23، پاییز 1380، صفحه 72-76

علی هاشمی؛ مهشید روشنی


672. بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 64-71

مهدی ناصری تفتی؛ محمد رضازاده؛ فاطمه یوسفی؛ سامیه رئیسی؛ رامین اوجانی؛ عباس ترکمن