تعداد مقالات: 892
677. سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 51-63

رضا نجفی؛ علی اصغر یراقچی؛ غلامعلی شعبانی؛ طیبه هادیزاد؛ حسین حمزه ای؛ مجتبی عبدالله پور؛ معصومه دوست فرهی؛ شهناز طلوعی


679. روش جدید جداسازی رادیم از آبهای چشمه های منطقه رامسر با استفاده از باکتری سودوموناس MGF-48

دوره 17، جلد 14، پاییز 1376، صفحه 73-88

حسین غفوریان؛ محمدرضا امامی؛ عباس فرازمند


680. سنتز بازهای کلئوزیدی با کربن چهارده [14C]

دوره 17، جلد 13، تابستان 1376، صفحه 75-83

حجت اله مطلوبی؛ سید مرتضی مهرداد


681. تغییرات پرتوزایی رادیم -266 از چشمه های آبگرم رامسر

دوره 13، جلد 12 و 11، تابستان 1372، صفحه 97-102

هدایت اله میرزایی؛ مسعود بیت اللهی


682. ساخت یک تمام نگار قوس و قزحی

دوره 11، جلد 10، بهار 1370، صفحه 93-97

ناصر پرتوی شبستری؛ حبیب مجیدی ذوالبنین


683. بررسی پایداری کمپلکس‌های آزاکران با برخی یون‌های فلزات واسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مسعود عربیه؛ رحیم قدری؛ نصیبه دهقانی؛ بهرام قلمی چوبر


686. روش‌های مقیاس‌بندی فشارسنج‌های خلأ و کاربرد آن‌ها در پژوهش‌های هسته‌ای

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 72-77

زهرا یوسفی ماکویی؛ مریم صالحی؛ سید جمال قطبی؛ علی اصغر زواریان


687. آنتروپی ذرات محصور شده در یک دام یون چار قطبی

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 82-88

الهه اویسی؛ سعید نوری


688. مدل‌سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله‌ی داده‌های اکتشافی در محدوده‌ی 1:50000 (مطالعه‌ی موردی)

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 62-67

فرنوش حاجی زاده؛ هادی ابراهیمی سوخته کوهی؛ افشار ضیاء ظریفی


690. بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 76-88

محمد زارعی بیناباج؛ نعیم الدین متاجی کجوری؛ عبدالحمید مینوچهر


691. شبیه‌سازی اثر صفحه‌های بازتاباننده بر عملکرد دستگاه هم‌جوشی پلی‌ول 50PR-IR

دوره 36، جلد 72، تابستان 1394، صفحه 74-80

فاطمه کاظمی زاده؛ علی باقری؛ وحید دامیده؛ اصغر صدیق زاده


692. اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب‌زمینی در شرایط بهینه‌ی مصرف کود

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 75-82

رقیه عباسی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ مرضیه سیحون


693. بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازده ی روپوش های محافظ در تضعیف پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی به وسیله ی کد MCNP

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 80-86

حسن یوسف نیا؛ محمود رضا اکبری؛ سمیرا سرشوق؛ سیمین مهدیزاده؛ سمانه ذوالقدری؛ محمد قنادی مراغه


695. رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 78-86

زهرا درریز؛ حیدر فری‌پور؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ راحله خطیری؛ اسماعیل جنگجو؛ نوراله علی اکبری


697. بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 86-92

حسین ترابی گل‌سفیدی؛ مرضیه قوامی‌فر؛ علی بهرامی سامانی؛ ابراهیم مقیسه


698. تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 81-88

راحله خطیری؛ حیدر فری‌پور؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ زهرا درریز؛ بهزاد ارحامی؛ نوراله علی اکبری؛ اسماعیل جنگجو