تعداد مقالات: 892
702. مشخصه‌یابی مولد 68Ge/68Ga و کنترل کیفی محصول شویش آن

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 81-89

سمانه ذوالقدری؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف‌نیا؛ علی بهرامی‌سامانی


704. بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 85-92

کاظم فاطمی؛ محمد تقی‌نژاد کرد؛ مسعود حبیبی‌زارع؛ امیرحسین فرهادی


705. غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 77-81

ضرغام اسدالهی؛ محمدرضا قاسمی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ پروین سرآبادانی؛ هوشنگ بختیاری؛ سیدمحمود محاطی؛ هوشیار سیدی؛ حسین صدری؛ معصومه شربتداران


709. تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه‌ی شتاب‌دهنده‌ی رودوترون

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 65-72

احسان دهقان؛ حسین کاظمی‌نژاد؛ علی‌محمد پورصالح


711. بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 54-61

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ حسین خلفی؛ حمیدرضا مهاجرانی


712. محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 60-66

مهدی وفابخش؛ عباس رحیمی؛ امیرحسین طاهری‌زاده ساغند؛ حمزه هواسی


713. تولید و ارزیابی رادیونوکلید Re186 با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد درمانی

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 58-62

شهاب شیبانی؛ حسین پوربیگی؛ یاسرحسین توکلی؛ مهدی کیوانی


715. بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 62-65

الهام شاه حسینی؛ نویده آقایی امیرخیزی؛ فرهاد منوچهری؛ احمد حاجی محمدزاده


716. بررسی روش‌های تولید رادیوایزوتوپ کادمیم-109 و تعیین واکنش بهینه

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 58-65

محمد میرزایی؛ مهدی صادقی؛ زهره غلامزاده


717. Production of Strontium-89 Radioisotope by Neutron Activation Method and Preparation of 89Strontium Chloride Radiopharmaceutical

دوره 30، جلد 47، بهار 1388، صفحه 53-56

M Moosavi؛ S Setayeshi؛ S.J Ahmadi؛ M.R Kardan؛ R Gholipour Peyvandi؛ A Bahrami Samani؛ B Salimi؛ A Abbasi؛ S.M Mazidi؛ S.H Mirfallah؛ M Ghannadi Maragheh


718. بررسی صفات عملکرد و زودرسی در موتانت‌های گلرنگ در شرایط عادی آبیاری و تنش خشکی

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 65-69

کامران مظفری؛ علی اکبر اسدی؛ مسعود رحیمی


720. گزارش کنفرانس بین المللی پرتوزایی طبیعی بالا

دوره 11، جلد 10، بهار 1370، صفحه 101-110

مهدی سهرابی


721. امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

احسان ناظمی؛ امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ مارین دینکا؛ محمد حسین چوپان دستجردی


723. بررسی اثر پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی و ریخت‌شناختی در برخی رقم‌های محلی و اصلاح شده‌ی برنج

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 80-87

مرتضی اولادی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مسعود رحیمی؛ عمار افخمی قادی؛ عمار قلی زاده قرا؛ کامران مظفری؛ امیر ضیایی


724. حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 78-83

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ حسین فقیهیان؛ محمدرضا عبدی؛ حمیدرضا شکور؛ رضا جعفری


725. حذف اورانیم از پس ماند مایع با استفاده از رسوب گیری کاهشی

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 89-93

زهرا پرویزی نژاد؛ علی مالکی فارسانی؛ امیر حیدری