تعداد مقالات: 892
752. استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 68-73

محمدرضا پارسائیان؛ فاطمه انوری؛ منیره خیرخواه؛ علی محمد حاجی شعبانی؛ عباس بهجت؛ محسن طبسی


753. تأثیر دزهای پرتودهی الکترونی بر مدت انبارمانی توده‌های پیاز ایرانی

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 66-72

محسن خدادادی؛ حمیدرضا ذوالفقاریه


757. بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی

دوره 40، جلد87، بهار 1398، صفحه 89-100

کاوه پازند؛ علی بهزادی نسب؛ محمدرضا قادری؛ محمدرضا رضوانیان زاده


758. بومی سازی تولید و تخلیص رادیوایزوتوپ آهن-55 برای استفاده درچشمه های باز و بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

پرویز اشتری؛ سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ غلامرضا اصلانی


760. اثر تلفیق پرتو گاما و اسانس زیره‌ی سبز در مدیریت خسارت لمبه‌ی گندم

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 88-95

سیده مهسا بحرینی؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ علی احدیت


761. مقیاس‌بندی بازده آشکارساز HPGe با اندازه‌گیری و محاسبه‌ی ضریب‌های تصحیح خودجذبی برای نمونه‌های محیطی

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 84-87

محبوبه لطفی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ بهزاد تیموری سیچانی


762. ارزیابی اثر بافت بلوری بر جهت‌گیری هیدریدها در غلاف زیرکونیم- (%1) نیوبیم

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 94-100

جلیل صالحی؛ خداکرم عرب؛ امیر کیوان آرا؛ محمدرضا رضوانیان زاده


763. شبیه‌سازی یک تفنگ الکترونی انرژی- پایین

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 76-81

مجتبی مقبل الحسین؛ احسان بازوند؛ عبدالمحمد قلمبر دزفولی


764. تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما

دوره 35، جلد 70، تابستان 1393، صفحه 91-97

قاسم فروزانی؛ پژمان شمشیری؛ بابک ژاله؛ نسرین شیخ


765. بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 96-104

رضا مرادی؛ سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری


767. بهینه‌سازی مقدار لخته‌ساز مصرفی فرایند جداسازی جامد- مایع در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 91-98

داود قدوسی نژاد؛ مجید تقی زاده؛ مازیار وطنی؛ امیرحسین کیارشی


768. ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 100-108

داریوش عبادی الماس؛ سعید نواب‌پور؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی مومنی؛ قادر میرزاقادری


769. اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 94-100

مریم نظری؛ حسین زمانی زینلی؛ نرجس آباقری مهابادی


773. استفاده از ابرهای کوواریانس برای یافتن ویژه بردارهای بیضوی ناهمسانگردی عیار اورانیم همراه با ارایه‌ی یک نمونه‌ی کاربردی

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 74-79

داود جمالی‌اسفهلان؛ حسن مدنی؛ محمدتقی طهماسب نظامی؛ فرزاد مهدوی؛ محمدرضا قادری؛ مسعود نجفی


774. بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی

دوره 40، جلد87، بهار 1398، صفحه 101-108

محمدحسین فتوکیان؛ مهدیه ارشدی


775. بررسی کنتراست تصاویر پرتونگاری صنعتی دیجیتال با استفاده از شبیه سازی توسط کد فلوکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مریم خداکرمی؛ بهروز رکرک؛ مهدی صالحی باروق