تعداد مقالات: 892
80. ساختمان اتمی کریستال کشت شده واثرات کانالی در کشت یونی

دوره 8، جلد 8، زمستان 1367، صفحه 1-9

داریوش فتحی؛ احمد رشیدی نیا


83. لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت

دوره 5، جلد 5، زمستان 1364، صفحه 109-10

اکبر حریری؛ مصطفی ترکاشوند؛ احمد کرمی؛ فردین اردوانی


84. بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی

دوره 4، جلد4، تابستان 1363، صفحه 1-21

رضا آلانی؛ علی اصغر ترابی فرد؛ بتول صفایی؛ هرمز عضدی؛ مسعود نراقی


89. آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

احمد لشکری؛ فرخ خوش خوش احوال؛ مسعود امین مظفری


90. دزیمتری گاما و نوترون در میدان‌های تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 8-13

حسین ذکی دیزجی؛ فریدون عباسی دوانی؛ طیب کاکاوند


91. بررسی قابلیت رآکتور تهران برای استفاده‌ی عملی در نوترون درمانی با بور

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 9-16

یاسر کاسه ساز؛ حسین خلفی؛ فائزه رحمانی؛ ارسلان عزتی؛ اشکان حسنی رخ؛ مهدی کیوانی


92. ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 10-22

میر احمد موسوی شلمانی؛ رضا خراسانی؛ نجات پیرولی بیراوند؛ ولی فیضی اصل؛ کوروش کمالی؛ ابراهیم مقیسه؛ نازنین پورمحمد


93. استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 10-18

اکرم رحمتی؛ محمد تقی زاده؛ سیدجواد احمدی؛ محمد قنادی مراغه


95. مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 15-23

رضا باقری؛ سید پژمان شیرمردی؛ محمد قنادی مراغه؛ حسین آفریده


97. شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 9-18

امین داوری؛ سید محمد میروکیلی؛ ابراهیم عابدی؛ سید مجتبی سادات اشکور


98. استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 17-21

فلامرز ترک زاده؛ محسن چیت سازان مقدم؛ پرویز حسین خانی


99. ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 8-15

علی بهرامی سامانی؛ حسن یوسف نیا؛ فریدون عباسی دوانی؛ حسین آفریده؛ امیررضا جلیلیان؛ سیمین دخت شیروانی آرانی؛ محمد قنادی مراغه