مدلسازی ناهنجاری عناصر پرتوزا با استفاده از داده های ماهواره ای و رادیومتری در سامانه‌ اطلاعات جغرافیایی(GIS)، مطالعه موردی در غرب استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت پژوهش سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

2 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

3 فارغ التحصیل مهندسی اکتشاف معدن

چکیده

چکیده:
امروزه یکی از نیازهای ضروری جوامع بشری نیاز به انرژی است. کشور ما نیز در راستای صنعتی شدن و تامین انرژی، به منابع نوین تامین انرژی یعنی تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای روی آورده است. به این ترتیب اکتشاف و حفظ و حراست از منابع اورانیوم به عنوان خوراک چنین نیروگاه‌هایی از اهمیت به سزایی برخوردار است در این پژوهش به اکتشاف عناصر رادیواکتیو در غرب استان کرمان پرداخته شد. ناحیه مورد مطالعه در160 کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان و 40 کیلومتری شمال سیرجان واقع است. این محدوده به طول جغرافیایی ''00'30°55 تا''00'00°56 شرقی و ''00'30°29 تا''00'00°30 شمالی و در برگه زمین شناسی 100.000 پاریز قرار دارد. در این پژوهش از روش های نظیر فیلتر سازگار یافته تنظیم اختلاط و آشکارساز تصویر به زیرفضای متعامد به منظور پردازش داده های سنجش از دور، و روش‌های تک متغیره به منظور پردازش داده های رادیومتری استفاده شد. در پایان به جهت صحت سنجی، بررسی های صحرایی پیشین صورت گرفته از ناحیه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تایید کننده وجود مقادیر بالای عناصر رادیو اکتیو در ناحیه است.
واژگان کلیدی: اورانیوم، سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، رادیومتری، سنتینل2.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling radioactive anomalies using satellite and the radiometry data in Geographic information system (GIS), a case study in West province Kerman

نویسنده [English]

  • saeed khojastehfar 3
چکیده [English]

Review:
Nowadays, one of the essential needs of human societies is the need for energy. Our country has also turned to new sources of energy supplies, ie, the establishment of nuclear power plants, in the direction of industrialization and energy supply. In this research, radioactive elements were discovered in western part of Kerman province. The study area is located 160 km southwest of Kerman and 40 km north of Sirjan. This range is longitudinal, 55°30'00'' - 56°00'00'' eastern and 55°30'00'' - 56°00'00'' north latitude in 100,000 sheet of Pariz geological map. In this research, methods such as Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF) and Orthogonal Subspace projection (OSP) were used to process remote sensing data and single-variable methods were used to process radiometric data. The results indicate the high power of Sentinel 2 in showing the alterations associated with uranium deposits. Also, due to the geology of the area and the alteration holes and the cross-sectional study of the Mixture Tuned Matched Filtering regulation has been able to show the argillic alteration in Sentinel 2. According to the geology of the area, these images have the proper power to separate sandstones and silica gravel from other units. At the end of the promising areas, radioactive elements were identified and preserved. Also, due to validation, previous field surveys from the area were investigated, which confirmed the presence of high levels of radioactive elements in the area.
Keywords: Uranium, Geographic Information System, Remote Sensing, Radiometer, Sentinel 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uranium
  • Geographic Information System
  • Remote Sensing
  • Radiometer
  • Sentinel 2