اولین و قدیمی‌ترین مجله فارسی زبان در حوزه‌ی علوم و فنون هسته‌ای است.

از سال 1360 تحت عنوان «نشریه علمی سازمان انرژی اتمی و انرژی‌های نو» شروع به‌ انتشار کرده و از پاییز سال 1381 با عنوان «مجله علوم و فنون هسته‌ای» به فعالیت خود ادامه داده است.

کلیه مقالات، از سال 1360 تا آخرین شماره، در سایت بارگذاری شده و قابل دسترس محققان است.

با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مقالات ارسال‌شده به مجله به‌طور متوسط در مدت زمان 45 روز داوری و تعیین تکلیف نهایی (پذیرش یا عدم‌پذیرش) می‌شوند.

محورهای اصلی مجله شامل حوزه‌های فیزیک هسته‌ای، مواد و سوخت هسته‌ای، شتاب‌دهنده‌ها، آشکارسازی، دزیمتری، پرتوپزشکی، رآکتور هسته‌ ای، کاربردپرتوها، برهم‌کنش لیزر ـ پلاسما، گداخت محصورسازی اینرسی، گداخت محصورسازی مغناطیسی و به‌طور کلی موضوعات در زمینه‌ی علوم و فنون هسته‌ای می‌باشد.

از اندیشمندان دعوت می‌شود در جهت اعتلای دانش هسته‌ای کشور و ایجاد تعامل سازنده میان فرهیختگان و پژوهشگران، یافته‌های پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط به مجله ارسال فرمایند.

بر اساس مصوبه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 83/12/8 به شماره 3/2910/1339، درجه‌ی  علمی ـ پژوهشی به مجله علوم و فنون هسته‌ای اعطا شد.

شماره جاری: دوره 40، جلد88 - شماره پیاپی 2، تابستان 1398، صفحه 1-127 

3. محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 22-31

محمدامین امیرخانی دهکردی؛ مصطفی حسن زاده؛ محسن اسدی اسدآباد؛ سیدمحمد میروکیلی


4. طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات

صفحه 32-43

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی دوم؛ داود ایرجی؛ محمدامیرحمزه تفرشی؛ حسین صادقی


5. تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی

صفحه 44-50

سجاد کاظمی سنگ سرکی؛ سعید جلوانی؛ محمود ملاباشی؛ مریم ایلچی؛ زهرا پور حسن نژاد؛ داود احدپور؛ کاوه سیلاخوری


11. سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی

صفحه 100-107

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ مهرداد بهزادی؛ محمد قنادی مراغه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان انرژی اتمی

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-1871
شاپا الکترونیکی
2676-5861

بانک ها و نمایه نامه ها